SIDEBAR

TV PRODUCTION: Ария из фолклора на България

0 comments
Oct 15 2014

“Ария из фолклора на България” e поредица в 13 епизода за фолклора на България.
Режисьор: Лъчезар Петров – TL Media
Изп. продуцент на поредицата: Александра Вали
Главен редактор: Ралица Благовестова

Година: 2010