SIDEBAR

Speed PAINTING: Angelina Jolie speed painting portrait – by Alexsandra Vali

0 comments
Nov 18 2014

Обичта към “човека” ме ориентира още от 15 годишна, че искам и умея да рисувам портрети. Да можеш да пресъздадеш реалността, такава каквато е, във всеки детайл, но все пак някак идеализирано и специфично различно. Може би човека не какъвто е, а какъвто аз го виждам… И когато се задълбочиш в нещо до такава степен – неминуемо се влюбваш 🙂

Рисуване на компютър с таблет Bamboo. Времетраене около астрономически 6 часа. Портрет по снимка.